www.mos.edu.vn: IIG | Microsoft Office Specialist | IIG Việt Nam

Trang web chính thức của cuộc thi Microsoft office SpecialList World Championship tại Việt nam, do IIG Việt Nam là đơn vị đại diện tổ chức, Chứng chỉ MOS là chứng chỉ tin học văn phòng được Microsoft công nhận trên toàn thế giới.